Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Behavior

This content is Open Access.

Eliciting och analysering av Male Mouse Ultrasonic Vocalization (USV) sånger
 

Eliciting och analysering av Male Mouse Ultrasonic Vocalization (USV) sånger

Article doi: 10.3791/54137
May 9th, 2017 Usage Statistics

Summary May 9th, 2017

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Möss producerar en komplex multisyllabisk repertoar av ultraljudsvokaliseringar (USV). Dessa USVs används ofta som readouts för neuropsykiatriska störningar. Detta protokoll beskriver några av de metoder vi lärde oss och utvecklade för att konsekvent inducera, samla in och analysera de akustiska funktionerna och syntaxen hos muslåtar.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
simple hit counter