Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Neuroscience

A subscription to JoVE is required to view this content.
You will only be able to see the first 2 minutes.

Extern Excite av nervceller Använda elektriska och magnetiska fält i en-och två-dimensionella kulturer
 
Click here for the English version

Extern Excite av nervceller Använda elektriska och magnetiska fält i en-och två-dimensionella kulturer

Article DOI: 10.3791/54357
May 7th, 2017

Chapters

Summary May 7th, 2017

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Neuronala kulturer är en bra modell för att studera nya hjärnstimuleringstekniker via deras effekt på enskilda nervceller eller en population av nervceller. Presenteras här finns olika metoder för stimulering av mönstrade neuronala kulturer från ett elektriskt fält produceras direkt av bad elektroder eller framkallas av ett tidsvarierande magnetfält.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter