Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Neuroscience

A subscription to JoVE is required to view this content.
You will only be able to see the first 2 minutes.

Ekstern ekspression af neuroner ved hjælp af elektriske og magnetiske felter i en- og todimensionelle kulturer
 
Click here for the English version

Ekstern ekspression af neuroner ved hjælp af elektriske og magnetiske felter i en- og todimensionelle kulturer

Article DOI: 10.3791/54357
May 7th, 2017

Chapters

Summary May 7th, 2017

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Neuronale kulturer er en god model til at studere nye brain stimulation teknikker via deres effekt på enkelte neuroner eller en population af neuroner. Her præsenteres forskellige metoder til stimulering af mønstrede neuronale kulturer ved et elektrisk felt, der frembringes direkte af bad elektroder eller fremkaldt af en tidsvarierende magnetfelt.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter