Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Neuroscience

A subscription to JoVE is required to view this content.
You will only be able to see the first 2 minutes.

Ekstern Eksitasjon av nerveceller ved hjelp av elektriske og magnetiske felt i en-og to-dimensjonale kulturer
 
Click here for the English version

Ekstern Eksitasjon av nerveceller ved hjelp av elektriske og magnetiske felt i en-og to-dimensjonale kulturer

Article DOI: 10.3791/54357
May 7th, 2017

Chapters

Summary May 7th, 2017

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Nevrale kulturer er en god modell for å studere nye hjernestimuleringsteknikker via deres effekt på enkeltnerveceller eller en populasjon av nerveceller. Presenteres her er forskjellige metoder for stimulering av mønstrede neuronale kulturer av et elektrisk felt frembragt direkte ved badelektroder eller indusert av et tidsvarierende magnetfelt.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter