Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Genetics

A subscription to JoVE is required to view this content.
You will only be able to see the first 2 minutes.

Den Terroir Concept Tolkad genom Grape Berry Metabolomics och transkriptomik
 
Click here for the English version

Den Terroir Concept Tolkad genom Grape Berry Metabolomics och transkriptomik

Article DOI: 10.3791/54410 13:02 min
October 5th, 2016

Chapters

Summary October 5th, 2016

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Den här artikeln beskriver tillämpningen av oriktade metabolomik, transkriptomik och multivariat statistisk analys till druv bär transkript och metaboliter i syfte att få insikt i terroir konceptet, det vill säga påverkan av miljön på bär kvalitetsegenskaper.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter