Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Bioengineering

A subscription to JoVE is required to view this content.
You will only be able to see the first 20 seconds.

Micropatterning og montering av 3D microvessels
 

Micropatterning og montering av 3D microvessels

Article doi: 10.3791/54457
September 9th, 2016

Summary September 9th, 2016

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Dette manuskriptet presenterer en injeksjon metode for å konstruere microvessels at rekapitulere fysiologiske egenskapene til endotelet. Den mikrofluidbasert prosess skaper patent 3D-vaskulære nettverk med tailorable tilstander, slik som flyt, cellesammensetning, geometri, og biokjemiske gradienter. Fremstillingsprosessen og eksempler på potensielle anvendelser beskrives.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
simple hit counter