Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Bioengineering

A subscription to JoVE is required to view this content.
You will only be able to see the first 20 seconds.

Micropatterning och montering av 3D mikrokärl
 

Micropatterning och montering av 3D mikrokärl

Article doi: 10.3791/54457
September 9th, 2016

Summary September 9th, 2016

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Detta manuskript presenterar en formsprutnings metod för att konstruera mikrokärl som rekapitulera fysiologiska egenskaper endotel. Den mikroflödesbaserad process skapar patent 3D vaskulära nätverk med tailorable förhållanden, såsom flöde, cellulära sammansättning, geometri, och biokemiska gradienter. Tillverkningsprocessen och exempel på möjliga tillämpningar beskrivs.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
simple hit counter