Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Immunology and Infection

A subscription to JoVE is required to view this content.
You will only be able to see the first 2 minutes.

En icke-invasiv och tekniskt icke intensiva metod för induktion och fenotypning av experimentell bakteriell lunginflammation hos möss
 
Click here for the English version

En icke-invasiv och tekniskt icke intensiva metod för induktion och fenotypning av experimentell bakteriell lunginflammation hos möss

Article DOI: 10.3791/54508
September 28th, 2016

Chapters

Summary September 28th, 2016

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Flera metoder har beskrivits i litteraturen för modellering bakteriell lunginflammation hos möss. Häri beskriver vi en icke-invasiv, billig, snabb metod för att inducera lunginflammation via aspiration (dvs., inhalation) av ett bakteriellt inokulum pipetteras i orofarynx. Nedströms metoder för bedömning av lung medfödda immunsvaret är också detaljerad.

Read Article
Waiting X
Simple Hit Counter