Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Biology

This content is Open Access.

Snabb analys av dygns Fenotyper i Arabidopsis protoplaster transfekterade med en lysande klocka Reporter
 
Click here for the English version

Snabb analys av dygns Fenotyper i Arabidopsis protoplaster transfekterade med en lysande klocka Reporter

Article doi: 10.3791/54586
September 17th, 2016

Summary September 17th, 2016

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Dygnsrytm klocka reglerar ungefär en tredjedel av Arabidopsis transkriptom, men andelen av gener som beaktas vid tidtagning fortfarande okänd. Här visualisera vi en metod för att snabbt bedöma dygnsrytm fenotyper i någon mutantlinjen av Arabidopsis med hjälp av självlysande avbildning av en dygns reporter transient uttryckt i protoplaster.

Transcript

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
simple hit counter