Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Behavior

A subscription to JoVE is required to view this content.
You will only be able to see the first 2 minutes.

Den gnager Psyko Årvåkenhet Test (rPVT)
 
Click here for the English version

Den gnager Psyko Årvåkenhet Test (rPVT): En metode for å vurdere nevroevne hos rotter og mus

Article DOI: 10.3791/54629 07:47 min
December 29th, 2016

Chapters

Summary December 29th, 2016

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

En rotte versjon av den menneskelige psyko Årvåkenhet Test (PVT) er beskrevet som måler aspekter av oppmerksomhet som ligner på de som er målt med den menneskelige PVT, inkludert aspekter av menneskelig årvåkenhet som ytelse nøyaktighet, motorhastighet, for tidlig å svare, og bortfaller i oppmerksomhet.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter