Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Bioengineering

A subscription to JoVE is required to view this content.
You will only be able to see the first 2 minutes.

Vandig dråper som enzymatisk Microreactors og deres elektromagnetisk aktivering
 
Click here for the English version

Vandig dråper som enzymatisk Microreactors og deres elektromagnetisk aktivering

Article doi: 10.3791/54643
August 28th, 2017

Summary August 28th, 2017

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Lab-i-en-slipp reaksjon systemer tillater allsidig gjennomføringen av komplekse reaksjoner i microfluidic skala. En automatisert actuation plattform som består av en 3 x 3-matrise elektromagnetisk spoler ble utviklet og brukt til å flette to 10 µL microreactors og starte dermed en enzymatisk reaksjon i resulterende flytende klinkekuler.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
simple hit counter