Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Bioengineering

A subscription to JoVE is required to view this content.
You will only be able to see the first 2 minutes.

Vattenhaltiga droppar används som enzymatisk Microreactors och deras elektromagnetiska manövrering
 
Click here for the English version

Vattenhaltiga droppar används som enzymatisk Microreactors och deras elektromagnetiska manövrering

Article doi: 10.3791/54643
August 28th, 2017

Summary August 28th, 2017

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Lab-i-a-drop reaktion system tillåter mångsidiga genomförandet av komplexa reaktioner i en mikroflödessystem skala. En automatiserad aktivering plattform som består av en 3 x 3 matris av elektromagnetiska spolar utvecklades och använts framgångsrikt för att sammanfoga två 10 µL microreactors och inleda därmed en enzymatisk reaktion i den resulterande flytande kulor.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
simple hit counter