Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Behavior

This content is Open Access.

Sanal el ve Sanal yüz Illusions oluşturma Kendinden temsil Araştırma
 
Click here for the English version

Sanal el ve Sanal yüz Illusions oluşturma Kendinden temsil Araştırma

Article DOI: 10.3791/54784
March 1st, 2017

Chapters

Summary March 1st, 2017

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Burada, sanal el ve vücut ilgili öz-algı / -representation incelemek için kullanılabilir sanal yüz yanılsama paradigmaları açıklar. Zaten belirli koşullar altında, bir sanal el ya da yüz vücut gösterimleri oldukça esnek olduğunu öne sürerek, kişinin vücut temsil içine dahil edilebilir, göstermek için çeşitli çalışmalarda kullanılmıştır.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
simple hit counter