Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Developmental Biology

This content is Open Access.

Analys av kranskärlen i clearade embryonala hjärtan
 
Click here for the English version

Analys av kranskärlen i clearade embryonala hjärtan

Article doi: 10.3791/54800
December 7th, 2016

Summary December 7th, 2016

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Vi presenterar ett protokoll för analys av kranskärlen i hela embryonala murina hjärtan upp till E15.5, användning av standardimmunologiska färgningsmetoder följt av optisk clearance och konfokalmikroskopi. Denna teknik möjliggör visualisering av blodkärl i hela hjärtat utan behov av tidsödande analys av seriella sektioner.

Transcript

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
simple hit counter