Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Biology

This content is Open Access.

En Web verktøy for å generere høy kvalitet maskinlesbare Biologiske Pathways
 
Click here for the English version

En Web verktøy for å generere høy kvalitet maskinlesbare Biologiske Pathways

Article doi: 10.3791/54869
February 8th, 2017

Summary February 8th, 2017

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

PathWhiz er en omfattende, online pathway tegneverktøy for å generere biokjemiske og biologiske veier. Den bruker offentlig tilgjengelige databaser og lett utvides paletter bestående av pre-tegnet sti komponenter. Denne protokollen beskriver hvordan du enkelt kan bygge nye veier, gjenskape og redigere eksisterende trasé, og forplante tidligere trukket trasé til forskjellige organismer.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
simple hit counter