Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Biology

This content is Open Access.

En Web verktøy for å generere høy kvalitet maskinlesbare Biologiske Pathways
 
Click here for the English version

En Web verktøy for å generere høy kvalitet maskinlesbare Biologiske Pathways

Article DOI: 10.3791/54869
February 8th, 2017

Chapters

Summary February 8th, 2017

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

PathWhiz er en omfattende, online pathway tegneverktøy for å generere biokjemiske og biologiske veier. Den bruker offentlig tilgjengelige databaser og lett utvides paletter bestående av pre-tegnet sti komponenter. Denne protokollen beskriver hvordan du enkelt kan bygge nye veier, gjenskape og redigere eksisterende trasé, og forplante tidligere trukket trasé til forskjellige organismer.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
simple hit counter