Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Biology

This content is Open Access.

En webbverktyg för att generera hög kvalitet maskinläsbara biologiska Pathways
 
Click here for the English version

En webbverktyg för att generera hög kvalitet maskinläsbara biologiska Pathways

Article doi: 10.3791/54869
February 8th, 2017

Summary February 8th, 2017

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

PathWhiz är en omfattande, online-väg ritverktyg för att generera biokemiska och biologiska vägar. Den använder offentligt tillgängliga databaser och lätt att bygga paletter som består av färdigritade pathway komponenter. Detta protokoll beskriver hur lätt att bygga nya vägar, replikera och redigera befintliga vägar, och propagera tidigare ritade vägar till olika organismer.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
simple hit counter