Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Medicine

This content is Open Access.

Interiktal High Frequency Svängningar upptäcks med Samtidig magnetencefalografi och Elektroencefalografi som biomarkörer för pediatrisk Epilepsi
 

Interiktal High Frequency Svängningar upptäcks med Samtidig magnetencefalografi och Elektroencefalografi som biomarkörer för pediatrisk Epilepsi

Article doi: 10.3791/54883
December 6th, 2016 Usage Statistics

Summary December 6th, 2016

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

High Frequency Svängningar (HFOs) har dykt upp som presurgical biomarkörer för identifiering av epileptiska zonen i pediatriska patienter med medicinskt refraktär epilepsi. En metod för icke-invasiv registrering, spårning och lokalisering av HFOs med samtidig hårbotten elektroencefalografi (EEG) och magnetencefalografi (MEG) presenteras.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
simple hit counter