Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Biology

A subscription to JoVE is required to view this content.
You will only be able to see the first 20 seconds.

Studie av endoplasmatiskt retikulum och Mitochondria Interaktioner av
 

Studie av endoplasmatiskt retikulum och Mitochondria Interaktioner av

Article doi: 10.3791/54899
December 10th, 2016

Summary December 10th, 2016

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Här beskriver vi ett förfarande för att visualisera och kvantifiera med hög känslighet de endogena interaktioner mellan det endoplasmatiska retiklet och mitokondrier i fixerade celler. Protokollet har en optimerad in situ närhet ligering analys med inriktning på inositol 1,4,5-trifosfat receptor / glukos-reglerad protein 75 / spänningsberoende anjon kanal / cyklofilin D komplexet vid mitokondrierna associerade membran gränssnitt.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
simple hit counter