Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Biology

This content is Open Access.

ACT-PRESTO
 
Click here for the English version

ACT-PRESTO: biologisk vev Clearing og Immunolabeling Metoder for Volum Imaging

Article DOI: 10.3791/54904
December 31st, 2016

Chapters

Summary December 31st, 2016

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

ACT-PRESTO (aktiv klarhet teknikk trykk relaterte effektiv og stabil overføring av makromolekyler i organer) muliggjør rask, effektiv, men billig vev clearing og raske antistoff penetrasjon inn ryddet vev ved passiv diffusjon eller press-assistert levering. Ved hjelp av denne metoden, kan et bredt spekter av vev skal tømmes, immunolabeled av flere antistoffer, og volum avbildes.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter