Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Genetics

This content is Open Access.

Fra et naturlig produkt til sin Biosyntetiske Gene Cluster
 
Click here for the English version

Fra et naturlig produkt til sin Biosyntetiske Gene Cluster: En demonstrasjon Bruke Polyketomycin fra

Article DOI: 10.3791/54952
January 13th, 2017

Chapters

Summary January 13th, 2017

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Her presenterer vi en detaljert protokoll av (A) identifisering av et naturlig produkt med antibiotisk aktivitet, (B) rensingen av forbindelsen, (C) den første modellen av dens biosyntese, (D) genomsekvensering / -mining og ( E) verifisering av den biosyntetiske gen-klynge.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter