Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Chemistry

A subscription to JoVE is required to view this content.
You will only be able to see the first 20 seconds.

Innsikt i de Samhandling av aminosyrer og peptider med uorganiske materialer Bruke Single-Molecule Force spektroskopi
 
Click here for the English version

Innsikt i de Samhandling av aminosyrer og peptider med uorganiske materialer Bruke Single-Molecule Force spektroskopi

Article doi: 10.3791/54975
March 6th, 2017

Summary March 6th, 2017

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Her presenterer vi en protokoll for å måle kraften av interaksjoner mellom en veldefinert uorganisk overflate og enten peptider eller aminosyrer ved én-molekyl kraft spektroskopi-målinger ved hjelp av en atommikroskop (AFM). Oppnådd fra målingen informasjonen er viktig for bedre å forstå den peptid-uorganisk materiale interfase.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
simple hit counter