Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Chemistry

A subscription to JoVE is required to view this content.
You will only be able to see the first 20 seconds.

Insikter Interaktioner av aminosyror och peptider med oorganiska material med hjälp av enda molekyl Force spektroskopi
 
Click here for the English version

Insikter Interaktioner av aminosyror och peptider med oorganiska material med hjälp av enda molekyl Force spektroskopi

Article doi: 10.3791/54975
March 6th, 2017

Summary March 6th, 2017

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Här presenterar vi ett protokoll för att mäta kraften för interaktioner mellan en väldefinierad oorganisk yta och antingen peptider eller aminosyror genom en enda molekyl kraft spektroskopimätningar med hjälp av ett atomkraftsmikroskop (AFM). Den information som erhålls från mätningen är viktigt att bättre förstå den peptid-oorganiskt material interfasen.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
simple hit counter