Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Biology

A subscription to JoVE is required to view this content.
You will only be able to see the first 2 minutes.

Bruken av
 
Click here for the English version

Bruken av

Article DOI: 10.3791/54987
December 24th, 2016

Chapters

Summary December 24th, 2016

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Ex vivo hel-organ avbildning er en hurtig metode for å bestemme de relative konsentrasjoner av fluorescensmerkede forbindelser innenfor og mellom vev eller behandlingsgruppene. Omvendt, kvantitativ fluorescens histologi, mens mer arbeidskrevende, gjør det mulig for kvantifisering av de absolutte vevsnivåer av merkede molekyler.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter