Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Bioengineering
Author Produced

A subscription to JoVE is required to view this content.
You will only be able to see the first 20 seconds.

Byggnadsstödd transplantation av islen i epididymisk fettmatta av diabetiska möss
 
Click here for the English version

Byggnadsstödd transplantation av islen i epididymisk fettmatta av diabetiska möss

Article doi: 10.3791/54995
July 23rd, 2017

Summary July 23rd, 2017

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Detta protokoll demonstrerar murinisolisolering och sådd på en decellulariserad byggnadsställning. Ställstödda öar transplanterades i den epididymala fettkudden av streptozotocin (STZ) -inducerade diabetiska möss. Islets överlevde vid transplantationsstället och reverserade hyperglykemiska tillståndet.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
simple hit counter