Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Medicine

A subscription to JoVE is required to view this content.
You will only be able to see the first 20 seconds.

Analysera gynnsamma effekterna av Kosttillskott på intestinala epiteliala barriärfunktioner Under experimentell kolit
 

Analysera gynnsamma effekterna av Kosttillskott på intestinala epiteliala barriärfunktioner Under experimentell kolit

Article doi: 10.3791/55095
January 5th, 2017

Summary January 5th, 2017

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Aktuella behandlingar av inflammatoriska tarmsjukdomar (IBD) syftar till att lindra sjukdomssymptom men kan orsaka allvarliga biverkningar. Således är alternativa strategier utreds i djur kolit modeller. Här förklarar vi hur de positiva effekterna av kosttillskott på kliniska IBD tecken analyseras på ett sådant kolit modell.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
simple hit counter