Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Behavior

This content is Open Access.

Bedömning av arbetsminne hos barn
 
Click here for the English version

Bedömning av arbetsminne hos barn: Det omfattande bedömningsbatteriet för barn - arbetsminne (CABC-WM)

Article DOI: 10.3791/55121
June 12th, 2017

Chapters

Summary June 12th, 2017

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Arbetsminne förutsäger en betydande mängd varians för en mängd olika kognitiva uppgifter, inklusive tal, läsning och skrivning. Dock finns få verktyg tillgängliga för att bedöma arbetsminne hos barn. Vi presenterar ett innovativt, datorbaserat batteri som i stor utsträckning utvärderar olika komponenter i arbetsminnet hos barn i skolåldern.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter