Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Neuroscience

A subscription to JoVE is required to view this content.
You will only be able to see the first 2 minutes.

Basit Bir adım Yetişkin Tüm montaj Hazırlama Diseksiyon Protokolü
 
Click here for the English version

Basit Bir adım Yetişkin Tüm montaj Hazırlama Diseksiyon Protokolü

Article DOI: 10.3791/55128
December 1st, 2016

Chapters

Summary December 1st, 2016

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Yetişkin Drosophila beyin nöronal devreleri, yüksek beyin fonksiyonları ve karmaşık bozuklukları çalışmak için değerli bir sistemdir. Etkin bir yöntem, beyin temelli çalışmalar kolaylaştıracak küçük sinek kafasından tüm beyin dokusu incelemek için. Burada iyi korunmuş morfolojisi ile yetişkin beyinlerinde basit, tek adımlı diseksiyon protokol açıklar.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter