Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Neuroscience

A subscription to JoVE is required to view this content.
You will only be able to see the first 2 minutes.

Storskala Rekonstruksjoner og Independent, Upartiske Clustering Basert på Morfologiske Metrics å klassifisere nevroner i Selektive populasjoner
 
Click here for the English version

Storskala Rekonstruksjoner og Independent, Upartiske Clustering Basert på Morfologiske Metrics å klassifisere nevroner i Selektive populasjoner

Article DOI: 10.3791/55133
February 15th, 2017

Chapters

Summary February 15th, 2017

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Denne protokollen beskriver store rekonstruksjoner av selektive nevronale populasjoner, merket følgende retrograd infeksjon med en modifisert rabies virus uttrykker fluorescerende markører, og uavhengig, upartisk klyngeanalyser som muliggjør omfattende karakterisering av morfologiske beregninger blant forskjellige nevrale underklasser.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter