Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Medicine

A subscription to JoVE is required to view this content.
You will only be able to see the first 2 minutes.

Isolering av endothelial stamceller fra friske frivillige og deres trekkende Potential påvirket av serumprøver etter hjerteoperasjon
 
Click here for the English version

Isolering av endothelial stamceller fra friske frivillige og deres trekkende Potential påvirket av serumprøver etter hjerteoperasjon

Article DOI: 10.3791/55192
February 14th, 2017

Chapters

Summary February 14th, 2017

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Endoteliale progenitorceller (PP-) er avgjørende involvert i neovaskularisering av ischemiske vev. Denne fremgangsmåten beskriver isoleringen av humane EPCs fra perifert blod, i tillegg til identifikasjon av deres vandrings potensial mot serumprøver av hjerte kirurgiske pasienter.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter