Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Behavior

A subscription to JoVE is required to view this content.
You will only be able to see the first 20 seconds.

Psykofysiologiska Bedömning av effektiviteten av känslor reglering strategier i barndomen
 
Click here for the English version

Psykofysiologiska Bedömning av effektiviteten av känslor reglering strategier i barndomen

Article doi: 10.3791/55200
February 11th, 2017

Summary February 11th, 2017

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

En detaljerad protokoll för en experimentell paradigm för att bedöma effektiviteten med vilken barn reglera känslor beskrivs. Barn är slumpmässigt att använda särskilda strategier känslor reglering, negativa känslor som framkallas med filmklipp, och förändringar i efterföljande psykofysiologi index i vilken utsträckning känslor reglering är effektiv.

Transcript

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
simple hit counter