Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Immunology and Infection

A subscription to JoVE is required to view this content.
You will only be able to see the first 2 minutes.

Utveckling av en ekonomisk DNA Delivery System av "Acufection" och dess tillämpning på Skin Research
 
Click here for the English version

Utveckling av en ekonomisk DNA Delivery System av "Acufection" och dess tillämpning på Skin Research

Article DOI: 10.3791/55206
April 19th, 2017

Chapters

Summary April 19th, 2017

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Detta protokoll är ett kostnadseffektivt alternativ för att uttrycka naket plasmid-DNA i mushud. Det övergripande målet med protokollet är att leverera immunrelaterade gener i hudvävnad för att avgränsa den funktionella rollen för en specifik gen i kutan inflammation.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter