Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Medicine

A subscription to JoVE is required to view this content.
You will only be able to see the first 20 seconds.

Kanin modell av akselerert aterosklerose
 

Kanin modell av akselerert aterosklerose: et metodisk perspektiv iliaca arterien ballong skaden

Article doi: 10.3791/55295
October 3rd, 2017

Summary October 3rd, 2017

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Dyr modeller av aterosklerose er avgjørende å forstå mekanismen og undersøke nyere tilnærminger for å forhindre plakk utvikling eller brudd, en ledende dødsårsaken i den industrialiserte verden. Denne protokollen bruker en kombinasjon av ballongen skader og kolesterol rik diett for å indusere aterosklerotisk plaketter i kanin iliaca arterie.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
simple hit counter