Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Environment

A subscription to JoVE is required to view this content.
You will only be able to see the first 2 minutes.

Kjemisk analyse av vannet-innkvartert Brøkdeler av Crude oljesøl Bruke TIMS-FT-ICR MS
 
Click here for the English version

Kjemisk analyse av vannet-innkvartert Brøkdeler av Crude oljesøl Bruke TIMS-FT-ICR MS

Article DOI: 10.3791/55352
March 3rd, 2017

Chapters

Summary March 3rd, 2017

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

De lavenergi-vann-innlemmes fraksjon (LEWAF) av råolje er et utfordrende system for å analysere, fordi over tid, gjennomgår dette kompleks blanding kjemiske omdannelser. Denne protokollen illustrerer fremgangsmåter for fremstilling av de LEWAF prøven og for å utføre foto-bestråling og kjemisk analyse av fanget ionemobilitet spektrometri-FT-ICR MS.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter