Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Biology

A subscription to JoVE is required to view this content.
You will only be able to see the first 2 minutes.

En ansiktsberedning av musblodfartyg
 
Click here for the English version

En ansiktsberedning av musblodfartyg

Article DOI: 10.3791/55460
May 19th, 2017

Chapters

Summary May 19th, 2017

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Ett förfarande för framställning av ansiktspreparat av muskelkarotidartären och aorta beskrivs. Sådana preparat, när immunofluorescens färgas med specifika antikroppar, möjliggör oss att studera lokalisering av proteiner och identifiering av celltyper inom hela vaskväggen genom konfokal mikroskopi.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter