Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Medicine

A subscription to JoVE is required to view this content.
You will only be able to see the first 2 minutes.

Experimentellt protokoll av ett tre minuters utbrott i armskruvarna i ryggradsledningar Skadade och obefintliga personer
 
Click here for the English version

Experimentellt protokoll av ett tre minuters utbrott i armskruvarna i ryggradsledningar Skadade och obefintliga personer

Article doi: 10.3791/55485
June 8th, 2017

Summary June 8th, 2017

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Vi presenterar ett protokoll för att testa den aeroba och anaeroba kraften i överkroppsmusklerna under en varaktighet av 3 min i både kroppsliga och paraplegiska och tetraplegiska individer. Protokollet presenterar specifika modifieringar i sin ansökan om övningsövning hos individer med eller utan funktionshinder.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
simple hit counter