Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Developmental Biology

A subscription to JoVE is required to view this content.
You will only be able to see the first 2 minutes.

Inductie van mesenchymale-epitheliale Transities sarcoomcellen
 
Click here for the English version

Inductie van mesenchymale-epitheliale Transities sarcoomcellen

Article doi: 10.3791/55520
April 7th, 2017

Summary April 7th, 2017

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

We presenteren hier een celkweek werkwijze voor het induceren mesenchymale-epitheliale overgangen (MET) sarcoom cellen op basis van gecombineerde ectopische expressie van microRNA-200 familieleden en grainyhead-achtig 2 (GRHL2). Deze methode is geschikt voor een beter begrip van de biologische gevolgen van de fenotypische plasticiteit in de agressiviteit van kanker en behandelingen.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
simple hit counter