Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Developmental Biology

A subscription to JoVE is required to view this content.
You will only be able to see the first 20 seconds.

Induktions av mesenkymala-Epithelial övergångar i sarkomceller
 
Click here for the English version

Induktions av mesenkymala-Epithelial övergångar i sarkomceller

Article doi: 10.3791/55520
April 7th, 2017

Summary April 7th, 2017

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Vi presenterar här ett cellodlings förfarande för inducering av mesenkymala-epitelial övergångar (MET) i sarkomceller baserade på kombinerad ektopiskt uttryck av microRNA-200 familjemedlemmar och grainyhead liknande 2 (GRHL2). Denna metod är lämplig för att bättre förstå den biologiska effekterna av fenotypisk plasticitet på cancer aggressivitet och behandlingar.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
simple hit counter