Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Environment
Author Produced

A subscription to JoVE is required to view this content.
You will only be able to see the first 2 minutes.

Extraktion av organiska klorpesticider från plastpellets och plasttypsanalys
 
Click here for the English version

Extraktion av organiska klorpesticider från plastpellets och plasttypsanalys

Article doi: 10.3791/55531
July 1st, 2017

Summary July 1st, 2017

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Mikroplastik fungerar som vektor av potentiellt toxiska organiska föroreningar med oförutsägbara effekter. Detta protokoll beskriver en alternativ metod för att bedöma nivåerna av organiska klorpesticider adsorberade på plastpellets och identifiering av den polymera kemiska strukturen. Fokus ligger på tryckvätskeextraktion och dämpad totalreflektans Fourier transform-infraröd spektroskopi.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
simple hit counter