Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Environment
Author Produced

A subscription to JoVE is required to view this content.
You will only be able to see the first 20 seconds.

Ekstraktion af organiske chlorpesticider fra plastpellets og plasttypeanalyse
 
Click here for the English version

Ekstraktion af organiske chlorpesticider fra plastpellets og plasttypeanalyse

Article doi: 10.3791/55531
July 1st, 2017

Summary July 1st, 2017

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Mikroplastik virker som vektor af potentielt toksiske organiske forureninger med uforudsigelige virkninger. Denne protokol beskriver en alternativ metode til vurdering af niveauerne af organiske chlorpesticider adsorberet på plastpellets og identifikation af den polymere kemiske struktur. Fokus er på tryksat væskeudvinding og dæmpet totalreflektans Fourier transform-infrarød spektroskopi.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
simple hit counter