Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Environment
Author Produced

A subscription to JoVE is required to view this content.
You will only be able to see the first 2 minutes.

Ekstraksjon av organisk klorpesticider fra plastpellets og plasttypeanalyse
 
Click here for the English version

Ekstraksjon av organisk klorpesticider fra plastpellets og plasttypeanalyse

Article doi: 10.3791/55531
July 1st, 2017

Summary July 1st, 2017

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Mikroplastikk fungerer som vektor av potensielt giftige organiske forurensninger med uforutsigbare effekter. Denne protokollen beskriver en alternativ metodikk for å vurdere nivåene av organisk klorpesticider adsorbert på plastpellets og identifisere polymerkemisk struktur. Fokus er på trykkluftutvinning og svekket totalrefleksjon Fourier transformer infrarødspektroskopi.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
simple hit counter