Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Developmental Biology

A subscription to JoVE is required to view this content.
You will only be able to see the first 2 minutes.

Struktur-funksjon studier i mus embryonale stamceller Bruke recombinase-mediert Cassette Veksling
 
Click here for the English version

Struktur-funksjon studier i mus embryonale stamceller Bruke recombinase-mediert Cassette Veksling

Article doi: 10.3791/55575
April 27th, 2017

Summary April 27th, 2017

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Proteiner inneholder ofte flere domener som kan utøve ulike cellulære funksjoner. Gene knock-outs (KO) betrakter ikke dette funksjonelle mangfold. Her rapporterer vi en rekombinasjon-mediert kassett utveksling (RMCE) -basert struktur-funksjonsmetoden i KO-embryonale stamceller som gjør det mulig for den molekylære disseksjon av forskjellige funksjonelle domener eller varianter av et protein.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
simple hit counter