Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Biochemistry

A subscription to JoVE is required to view this content.
You will only be able to see the first 2 minutes.

Rekombinant Proteinuttrykk, Krystallisering og Biofysiske Studier av a
 
Click here for the English version

Rekombinant Proteinuttrykk, Krystallisering og Biofysiske Studier av a

Article DOI: 10.3791/55576
May 16th, 2017

Chapters

Summary May 16th, 2017

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Bacillus anthracis er det obligatoriske patogenet for dødelig inhalasjonsantrax, så studier av dets gener og proteiner er strengt regulert. En alternativ tilnærming er å studere ortopologiske gener. Vi beskriver biofysikk-kjemiske studier av en B. antracis ortholog i B. cereus , bc1531, som krever minimal eksperimentelt utstyr og mangler alvorlige sikkerhetsproblemer.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter