Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Developmental Biology

This content is Open Access.

Elektrofysiologisk analyse av humane pluripotente stamceller-avledede kardiomyocytter (hPSC-CMer) ved bruk av flere elektrodearrayer (MEA)
 
Click here for the English version

Elektrofysiologisk analyse av humane pluripotente stamceller-avledede kardiomyocytter (hPSC-CMer) ved bruk av flere elektrodearrayer (MEA)

Article DOI: 10.3791/55587
May 12th, 2017

Chapters

Summary May 12th, 2017

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Elektrofysiologisk karakterisering av kardiomyocytter avledet fra humane pluripotente stamceller (hPSC-CM) er avgjørende for hjertesykdomsmodellering og for å bestemme legemiddelresponser. Denne protokollen gir den nødvendige informasjonen for å dissociere og plater hPSC-CM på multi-elektrode arrays, måle deres feltpotensial og en metode for å analysere QT og RR intervaller.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter