Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Immunology and Infection

This content is Open Access.

Ett icke-invasivt sätt att isolera och fenotypceller från konjunktiva
 

Ett icke-invasivt sätt att isolera och fenotypceller från konjunktiva

Article doi: 10.3791/55591
July 5th, 2017

Summary July 5th, 2017

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Den exponerade normala okulära ytan består av hornhinna och konjunktiva. Epitelceller, bägge celler och immunceller är närvarande i konjunktiva. Här beskrivs en icke-invasiv teknik för intryckcytologi med användning av en intryckcytologianordning och flödescytometri för att analysera immunceller i konjunktiva.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
simple hit counter