Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Immunology and Infection

This content is Open Access.

En kronisk autoimmun, tørr øyetrotmodell med økning i Effector Memory T-cellene i øyehalsvev
 

En kronisk autoimmun, tørr øyetrotmodell med økning i Effector Memory T-cellene i øyehalsvev

Article doi: 10.3791/55592
June 7th, 2017

Summary June 7th, 2017

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Denne rapporten beskriver en metode for å indusere kronisk eksperimentelt autoimmuntørre øye i Lewis-rotter gjennom immunisering med en emulsjon av rottaklakkekstrakt, ovalbumin og fullstendig Freunds adjuvans, etterfulgt av injeksjon av lakrimalkjertrakt og ovalbumin i forniceal subkonjunktiva og lakrimalkjertler Seks uker senere.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
simple hit counter