Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Immunology and Infection

This content is Open Access.

En kronisk autoimmun torr ögonrotmodell med ökning av Effector Memory T-celler i ögonlocksvävnad
 

En kronisk autoimmun torr ögonrotmodell med ökning av Effector Memory T-celler i ögonlocksvävnad

Article doi: 10.3791/55592
June 7th, 2017

Summary June 7th, 2017

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

I denna rapport beskrivs en metod för att framkalla ett kroniskt experimentellt autoimmunt torrt öga i Lewis-råttor genom immunisering med en emulsion av råtta lakrimalkirtlextrakt, ovalbumin och fullständig Freunds adjuvans, följt av injektion av lakrimalkirtlextrakt och ovalbumin i de forniceala subkonjunktiva och lacrimalkirtlarna Sex veckor senare.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
simple hit counter