Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Developmental Biology

A subscription to JoVE is required to view this content.
You will only be able to see the first 2 minutes.

I Ovo Electroporation i Chicken Auditory Brainstem
 
Click here for the English version

I Ovo Electroporation i Chicken Auditory Brainstem

Article DOI: 10.3791/55628
June 9th, 2017

Chapters

Summary June 9th, 2017

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Auditoriska hjärnstammarneuroner av avians och däggdjur är specialiserade på snabb neural kodning, en grundläggande process för normala hörselfunktioner. Dessa neuroner härrör från tydliga prekursorer av embryonisk hindbrain. Vi presenterar tekniker som använder elektroporation för att uttrycka gener i bakbenet av kycklingembryon för att studera genfunktionen under hörselutveckling.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter