Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Cancer Research

This content is Open Access.

Transplantation av sebrafiskpediatriska hjärntumörer till immunkompetenta värdar för långvarig studie av tumörcellsbeteende och drogrespons
 
Click here for the English version

Transplantation av sebrafiskpediatriska hjärntumörer till immunkompetenta värdar för långvarig studie av tumörcellsbeteende och drogrespons

Article DOI: 10.3791/55712
May 17th, 2017

Chapters

Summary May 17th, 2017

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Transplantationen av cancerceller är ett viktigt verktyg för identifiering av cancermekanismer och terapeutiska svar. Nuvarande tekniker beror på immunkompetenta djur. Här beskriver vi en metod för att transplantera tumörceller från zebrafisk till immunkompetenta embryon för långsiktig analys av tumörcellsbeteende och in vivo läkemedelsreaktioner.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter