Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Behavior

A subscription to JoVE is required to view this content. Sign in or start your free trial.

Använda ett virtuellt lager som ett forskningsverktyg för att undersöka konsumentens affärsbeteende
 
Click here for the English version

Använda ett virtuellt lager som ett forskningsverktyg för att undersöka konsumentens affärsbeteende

Article DOI: 10.3791/55719-v 09:17 min July 24th, 2017
July 24th, 2017

Chapters

Summary

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

I det här dokumentet beskrivs användningen av en virtuell virtuell butik för att skapa virtuella inköpsmiljöer för att undersöka konsumentbeteendet i butiken. En beskrivning av protokollet för att bygga och köra experiment, till exempel resultat från ett experiment om butikslayout och viktiga överväganden när man genomför virtuella butiksexperiment presenteras.

Tags

Beteende Utgåva 125 Virtuell verklighet Virtuell butik Stormarknad Konsument Beteende i butik Produktval
Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter