Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Genetics

A subscription to JoVE is required to view this content.
You will only be able to see the first 20 seconds.

Kvantifiering av bukpigmentering i
 

Kvantifiering av bukpigmentering i

Article doi: 10.3791/55732
June 1st, 2017

Summary June 1st, 2017

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Detta arbete presenterar en metod för att snabbt och exakt kvantifiera abdominal pigmentering av Drosophila melanogaster med hjälp av digital bildanalys . Denna metod effektiviserar förfarandena mellan fenotypförvärv och dataanalys och innefattar provmontering, bildförvärv, pixelvärdesutvinning och egenskapsmätning.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
simple hit counter